Vznik družstva:  Bytové družstvo Zázvorkova 1995 - 1999 vzniklo na ustavující schůzi, která se konala dne 15. 11. 2006

Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Zázvorkova 1995 – 1999

Sídlo družstva: Zázvorkova 1996/28, 155 00 Praha 5 

Zápis do obchodního rejstříku dne: 03.01.2007 pod č. Dr 6649

IČO: 27637158

Bankovní účet: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3479373389/0800

Pojištění: Allianz pojišťovna, a. s., Číslo smlouvy 505490451

Počet bytových jednotek: 156

Počet členů družstva: 156

Počet nájemců: 0

Počet pronajatých nebytových prostor: 9

Počet členů představenstva: 5

Počet členů kontrolní komise: 5

Správní firma: IKON, správa nemovitostí spol. s r.o., Heranova 1547/7, 155 00 Praha 5

Úřední den IKON:pondělí 8:00 - 10:00 hod.

                             středa 13:00 - 18:00 hod.

                             pátek 8:00 - 10:00 hod.


Představenstvo bytového družstva:

Ing. Radek TOLAR, Ph.D. - předseda, zodpovědný za výstavbu a všeobecné záležitosti 

Ing. Miroslav VÍTEK, CSc. - místopředseda, zodpovědný za hospodaření, evidence členů, vize 

Soňa HOVORKA - členka, zodpovědná za komunikaci, smluvní vztahy

Petruše STEHLÍKOVÁ - členka, zodpovědná za administrativu, pokladnu a dohled nad úklidem

Ing. Josef SMÍŠEK - člen, zodpovědný za provoz, opravy a údržbu                 

 

Kontrolní komise bytového družstva: 

Dr. František KOCMICH - předseda  

Ing. Naďa TUNKLOVÁ- místopředsedkyně          

Ing. Milan PITELKA - člen

Ing. Pavel SMRŽ - člen

PaedDr. Dagmar VEČEŘOVÁ- členka